USŁUGI

REZERWACJA SLOTA

VANILLA
8
Na 30 dni
  • Zawsze będzie mógł wbić na VANILLE

UNBAN

Na całym serwerze
50
  • Odkup swoje winy i wróc na serwer
  • Działa tylko na otrzymane bany
    nie na przyszłe

UNMUTE

Na całym serwerze
25
  • Odzyskaj prawo głosu na serwerze
  • Działa tylko na otrzymane mute'y
    nie na przyszłe