Główna Regulamin Sklep Administracja Kontakt

Regulamin


§1. Definicje


 1. NAPEWNOCOS.EU – ogólnodostępny prywatny serwer gry Minecraft pod adresem napewnocos.eu.
 2. Strona internetowa – witryna serwera dostępna pod adresem https://napewnocos.eu z ogólnymi informacji o działaniu NAPEWNOCOS.EU i innych usługach zależnych od NAPEWNOCOS.EU.
 3. Sklep serwera – sklep internetowy świadczony przez serwis https://www.sklepmc.pl dostępny pod adresem http://sklep.napewnocos.eu, przez który Użytkownik może dokonać zakupu Usług na NAPEWNOCOS.EU.
 4. Discord – serwer w serwisie https://discord.com, jest to główna platforma komunikacji poza NAPEWNOCOS.EU.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwera.
 6. Klient – osoba korzystająca ze Sklepu serwera.
 7. Administracja – grupa Użytkowników posiadających rangi: Moderator, ViceAdministrator, Administrator i Naczelny Administrator.
 8. Obsługa – grupa Użytkowników posiadających rangi: Pomocnik i Budowniczy.

§2. Postanowienia Ogólne


 1. Użytkownik uzyskując połączenie z Serwerem, akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Administratorzy NAPEWNOCOS.EU zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie.
 3. Administratorzy NAPEWNOCOS.EU zastrzegają sobie prawo do zmian w świadczonych usługach oraz zmian cen usług dostępnych w Sklepie serwera.
 4. Wszelka twórczość, pomysły i osiągnięcia graczy na Serwerze są w pełni własnością Właściciela NAPEWNOCOS.EU, co uprawnia go do dowolnego zarządzania nimi. Z tego tytułu za wszelkie straty nie przysługują żadne zwroty i rekompensaty, a wszystkie budowle mogą być wykorzystane, lecz z zachowanie informacji o autorze o ile da się go określić.

§3. Regulamin Wewnętrzny Serwera


 1. Polskie prawo obowiązuje na serwerze.
  W przypadku wyraźnego złamania prawa sprawa może zostać zgłoszona do odpowiednich organów.
 2. Zakaz stosowania cheatów, hacków i innych zakazanych modyfikacji.
  Do zakazanych modyfikacji należą: TreeCapitator, Schematica, modyfikacje dodające wszelakie dodatkowe paski HUD (potki, zbroja, wytrzymałość, zdrowie innych, itp.), mapki pokazujące niewidzialnych Użytkowników, Macro, Autoclick, Bot, automatyczne jedzenie, AutoTool, InventoryTweaks, modyfikacje zmieniające system PvP, textury działające jak x-ray.
  !!! BadLion jest dozwolony - zakazane mody są blokowane automatycznie przez serwer.
 3. Zakaz korzystania z błędów serwera i Minecraft.
 4. Zakaz wklejania linków na chat.
  W przypadku kanałów YouTube można napisać nazwę. Link do kanału może umieszczać tylko YouTuber
 5. Zakaz korzystania z multikont.
  Wszelkie zmiany nicków, bądź zmiany konta non-premium na premium należy zgłaszać Administracji
 6. Na całym serwerze obowiązuje netykieta.
  Przyjęta na serwerze lista zaleceń netykiety dostępna jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta#Zalecenia_netykiety.
  Nadmierny Caps-Lock tj. powyżej 30% wiadomości.
 7. Zdanie Administracji jest bezsporne.
  Dopuszcza się spokojne dyskusje, lecz jakiekolwiek kłótnie bądź sprzeczki będą karane.
 8. Zakaz podszywania pod administrację.
  Dotyczy ustawiania podobnych nicków, identycznych skinów oraz wskazywania, że ma się „znajomości” w administracji.
 9. Zakaz korzystania z VPN.
  Kiedyś ten zakaz zostanie zniesiony, gdy VPN będzie jedynym sposobem dostania się na Serwer.
 10. Zakaz proszenia o wyjście z serwera.
 11. Zakaz AFKczarek, grief’u, blokowania portali.
  Grief – wyraźne niszczenie terenu w sensie ogólnym oraz niszczenie lub budowanie niepotrzebnych budowli wokół działek.
 12. Zakaz stawiania home w pobliżu działek bez pozwolenia ich właściciela.
  W pobliżu jako w lokalizacji, z której można działkę dostrzec, lub po prostu łatwo do niej trafić. Nie dotyczy w przypadku odległości powyżej 300 kratek
 13. Zakaz reklamowania Serwera napewnocos.eu poza serwerem w miejscach niedozwolonych.
 14. Zakaz umyślnego robienia błędów ortograficznych na chacie.
 15. Zakaz zabijania, oszukiwania i okradania Administracji i Obsługi.
 16. Zakaz działania na szkodę serwera.
  W tym zakaz robienia lagujących maszynek z redstone, zegarków redstone, latających maszynek oraz wszelkich rzeczy zakłócających prawidłową pracę serwera.
 17. Na chacie obowiązuje język polski.
  Oczywiście można używać pojedynczych słów, lub wyrażeń po angielsku, lecz nic poza tym.

§4. Zasady Sklepu


 1. Za błędy popełnione przez Klienta w trakcie korzystania ze sklepu odpowiedzialność ponosi tylko Klient.
 2. Administratorzy Sklepu nie dokonują zwrotu kosztów w przypadku reklamacji.
 3. W przypadku utraty dostępu do konta Użytkownika na Serwerze Administratorzy nie przenoszą żadnych usług na inne konto bądź nie dokonują zwrotu kosztów.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za usługi utracone z winy Klienta.
 5. Reklamacje należy składać poprzez panel zgłoszeń na Discordzie lub przez mail kontaktnpc@gmail.com.
 6. Czas Administracji na odpowiedź w sprawie reklamacji wynosi 14 dni.
 7. Czas na zgłoszenie przez Klienta problemu w trakcie realizacji zamówienia w wyniku błędu Serwera lub Sklepu wynosi 20 dni.

§5. Taryfikator


 1. Za złamanie lub naruszenie Regulaminu na Użytkownika może zostać nałożona jedna z następujących kar:
  a) Permanentna blokada konta Użytkownika na Serwerze.
  b) Czasowa blokada konta Użytkownika na Serwerze.
  c) Permanentne wyciszenie konta Użytkownika na Serwerze.
  d) Czasowe wyciszenie konta Użytkownika na Serwerze.
  e) Wyrzucenie Użytkownika z Serwera.
  f) Nałożenie ostrzeżenia na konto Użytkownika na Serwerze.
 2. W zależności od otrzymanej liczby ostrzeżeń, Użytkownik może otrzymać następujące kary:
  a) Za trzecie, piąte i siódme ostrzeżenie Użytkownik zostaje wyrzucony z Serwera.
  b) Za czwarte ostrzeżenie Użytkownik otrzymuje blokadę konta na Serwerze na czas jednej godziny.
  c) Za szóste ostrzeżenie Użytkownik otrzymuje blokadę konta na Serwerze na czas dwudziestu czterech godzin.
  d) Za ósme ostrzeżenie Użytkownik otrzymuje blokadę konta na Serwerze na czas stu dwudziestu godzin, inaczej pięć dni.
  e) Za dziewiąte ostrzeżenie Użytkownik otrzymuje blokadę konta na Serwerze na czas dwustu czterdziestu godzin, inaczej dziesięć dni.
 3. Otrzymane ostrzeżenia wygasają po siedmiu dniach od ich wstawienia.
 4. Szczegółowe kary dla danych punktów Regulaminu są niejawne.
 5. W ramach pełnionych obowiązków Administracja może naruszać poszczególne punkty Regulaminu.