Rekrutacja

Wymogi podstawowe:
  • wiek 13+
  • staż na serwerze minimum 8h
  • znajomość podstawowych komend serwera
  • znajomość podstawowych komend z zakresu uprawnień danej rangi
  • sprawny Discord i mikrofon
  • choć lekka znajomość angielskiego
  • nienaganna ortografia
  • posiadanie MC Premium (warunek tylko przy kandydowaniu na Moderatora)
  • pozytywne relacje z graczami – brak negatywnych opinii

Niespełnienie któregokolwiek wymogu anuluje cały proces rekrutacyjny użytkownika.
Za skłamanie w podaniu nadawany jest ban.

POMOCNIK

BUDOWNICZY

MODERATOR